Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

2023-03-28

Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar för både livsmedelsföretag och kommuner.  

Ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja, bland annat genom administrativa lättnader. Som en del av detta rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket nu ut en ny e-tjänst som gör det enklare för företag med livsmedelsverksamhet att lämna uppgifter till kommunerna. Samtidigt effektiviseras arbetsprocessen hos kommunerna och blir mer kvalitetssäker.

– Det här är helt i linje med Livsmedelsverkets strävan efter att det ska vara lätt för företagen att göra rätt. Tack vare nära samverkan med kommunerna har vi kunnat ta fram den här digitala lösningen och driva utvecklingen av e-tjänster framåt, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

E-tjänsten är framtagen utifrån företagens behov, med enkelt språk och tydlig struktur som gör den lättanvänd. Företagen kan använda sig av förifylld information och behöver därmed inte lämna samma uppgift flera gånger till myndigheterna. En efterfrågad förenkling som sparar tid för företagen. 

– Genom att förenkla tillämpningen av reglerna på det sätt vi gjort här får företagen en enklare och mer enhetlig e-tjänst oberoende av vilken kommun de verkar i.  Genom att jobba smart tillsammans skapar vi bättre digitala myndighetskontakter och ett enklare företagande, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Utvecklingen har skett i nära samverkan med ett stort antal kommuner, bland annat Norrköping och Västerås, och deras systemleverantörer. E-tjänsten är nationellt standardiserad och realiseras lokalt av de kommuner som väljer att införa den.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40

Tillväxtverkets presstjänst: 08-6819191