Ny arbetsgrupp ska bevaka vattenbrist och torka

2020-06-30

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har startat en särskild arbetsgrupp för att samla och dela information kopplat till vattenbrist och torka under sommaren. Syftet är  myndigheter och andra aktörer ska få en samlad bild av läget  på nationell nivå.

Låga eller mycket låga grundvattennivåer är i delar av landet det nya normala för årstiden. I sommar, där fler väntas semestra på hemmaplan eller i stugan, kan användningen lokalt och regionalt öka betydligt och medföra vattenbrist. Lägg därtill värme och torka.

Därför har Nationella samordningsgruppen för dricksvatten startat en särskild arbetsgrupp för torka och vattenbrist under sommaren.

-   Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Även om ansvaret för dricksvattenproduktion- och försörjning främst ligger på kommunal och regional nivå så vill vi få en samlad bild på nationell nivå, säger Hanna Dufva, chef för det kansli på Livsmedelsverket som stödjer den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Nära till beslut

Det finns regionala och lokala skillnader i både grundvattennivåer och torka. Arbetsgruppens uppgift blir i första hand att samla och dela den information som idag finns hos olika myndigheter, till exempel grundvattennivåer, risk för vattenbrist samt sammanställning av var det råder bevattningsförbud.

-  Den lägesbild och samsyn som vi får i gruppen kan delas i andra nätverk på regional och nationell nivå och vara ett stöd för andras arbete. Vi har, genom den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, också nära till beslut i berörda myndigheter om det skulle behövas, säger Hanna Dufva.

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, SMHI, Svenskt vatten, Sveriges Kommuner och regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen samt Länsstyrelsen i Örebro län deltar i arbetsgruppen.

Om akut vattenbrist eller andra dricksvattenrelaterade kriser skulle uppstå kan kommuner söka stöd av Livsmedelverkets VAKA-grupp.