Nu finns ett verktyg för märkning av livsmedel inom EU

2021-02-09

Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.

Konsumenter har rätt att få veta vad maten de köper innehåller så företagen har ett stort ansvar för att märka produkterna på rätt sätt. 

-          Många företag  vill ha hjälp med att märka sina produkter, eftersom det är en hel del att hålla reda på. Därför har Livsmedelsverket varit med och utvecklat det här verktyget som vi hoppas ska underlätta märkningsarbetet för företag, säger Lena Wallin statsinspektör på Livsmedelsverket.

Verktyget, som är enkelt och kostnadsfritt, kan användas av företag som vill sälja livsmedel i EU-länder. Det kallas FLIS, vilket står för Food Labelling Information System. I en första version innehåller det EU-gemensamma regler.

I nästa version ska verktyget  kompletteras med obligatoriska nationella märkningsregler som gäller specifikt för olika medlemsländer. Verktyget är tillgängligt på svenska och ytterligare 22 EU-språk. I väntan på nästa version av FLIS kan Kommerskollegium eller respektive ambassad hjälpa till med kontakter till relevanta myndigheter med ansvar för livsmedelsinformation  i olika EU-länder.

-          Redan i den första versionen finns det mycket att hämta för den som vill sälja livsmedel i Sverige eller andra EU-länder. Bland annat är det lätt att ta reda på vilka obligatoriska uppgifter som måste finnas på förpackningarna säger Lena Wallin.

Verktyget är enkelt att använda. Det krävs ett fåtal steg, som val av språk och typ av livsmedel, för att få uppgifter om vad som måste finnas med i märkningen. I FLIS finns även länkar till relevant EU-lagstiftning och kommissionsvägledningar.