Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

2020-03-12

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. Den 12 mars lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan.

Den nationella handlingsplanen "Fler gör mer" som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket presenterade 2018 pekar ut ett antal nyckelfrågor för att vi ska kunna minska matsvinnet i Sverige. En sådan nyckelfråga är en frivillig överenskommelse mellan branschen och regeringen.

Den 12 mars undertecknar flera parter en överenskommelse med namnet "Samarbete för minskat matsvinn". Den består av tre delar:

  • att sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn
  • att mäta och samla in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder
  • ett samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

En övergripande målsättning för överenskommelsen är att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan och att till 2030 halvera förlust av mat och matavfall. Överenskommelsen bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin & Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Compass group AB, Norrmejerier, COOR, Linas Matkasse och LRF. Medverkar gör också Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och näringsdepartementet och Statistiska Centralbyrån. Fler medlemmar är välkomna att ansluta. Arbetet samordnas av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Flera europeiska länder har redan inför liknande överenskommelser i livsmedelsindustrin med gott resultat. I Storbritannien har överenskommelsen lett till betydande minskningar i mängden matavfall.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40