Nästan alla har koll på Nyckelhålet – och mer än hälften väljer det i butiken

2021-04-15

Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort. Kännedomen är något lägre bland unga, men de som känner till märkningen är å andra sidan mer positiva till den än äldre. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

Tjej med blått hår står framför en spis tillsammans med en annan tjej.

– Kort utbildning och låg inkomst är förknippat med sämre matvanor och ökad ohälsa, det vet vi från tidigare studier. Vi vill att Nyckelhålet ska vara en guide för alla som vill äta mer hälsosamt. Därför är det positivt att Nyckelhålet är välkänt i samtliga grupper. Det säger Veronica Öhrvik, projektledare för Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om Nyckelhålet.

Många använder Nyckelhålet för att välja nyttigt

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning. Den hjälper konsumenter att hitta de hälsosammare alternativen i butikshyllan – mat med mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. För att ta reda på hur känt och använt Nyckelhålet är och vad konsumenterna tycker om märkningen lät Livsmedelsverket företaget Origo Group genomföra en enkät med drygt tusen personer mellan 18 och 80 år.

Undersökningen visar alltså att 97 procent har hört talas om Nyckelhålet. Mer än hälften av de som känner till märkningen köper Nyckelhålsmärkta produkter ibland, ofta eller alltid. Och hälften tycker att det är enkelt att hitta mat med Nyckelhålet, framför allt bröd och andra spannmålsprodukter. Det är också i de kategorierna som det finns flest Nyckelhålsmärkta produkter.

– Det är glädjande att så många svarar att de använder Nyckelhålet när de köper mat, men det skulle kunna vara ännu fler. I mars presenterade vi nya regler som vi hoppas ska underlätta för företag att märka fler typer av nyttiga produkter med Nyckelhålet, vilket i sin tur gör det lättare för konsumenter att välja hälsosamt, säger Veronica Öhrvik.

Nyckelhålet uppfattas som hälsosamt och seriöst

Åtta av tio av de som känner till Nyckelhålet förknippar märkningen med hälsosam mat och mer än sex av tio tycker att Nyckelhålet gör det lättare att välja hälsosamt.

Närmare hälften kopplar ihop Nyckelhålet med påståenden som ”en märkning jag litar på” och ”seriöst”. Bland 18–25-åringarna är det närmare en av fyra som uppfattar Nyckelhålet som ”modernt”, medan bara 5 procent i åldersgruppen 65–80 år svarar samma sak.

– Vi arbetar hela tiden för att utveckla Nyckelhålet och bilden av märkningen. Kanske har de unga sett det. Nyckelhålet har funnits i över 30 år och vi hoppas att även nya generationer ska upptäcka att man inte behöver byta liv för att äta lite nyttigare – det kan räcka med att byta till Nyckelhålet, säger Veronica Öhrvik.

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40