Något färre livsmedelskontroller under pandemin 2020

2021-12-06

Hur påverkades Sveriges livsmedelskontroll av coronapandemin? I stort sett gick det bra, även om något färre kontroller än planerat genomfördes. Dessutom har en ny planeringsmodell varit framgångsrik. Det visar Livsmedelsverkets rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2020.

Kontrollen av livsmedel följer matens väg från jord till bord. Både produktion och tillverkning av mat liksom försäljning och servering kontrolleras. Livsmedelsverket, kommunerna och länsstyrelserna har ansvar för olika delar av kontrollen och varje år sammanställer Livsmedelsverket en rapport över hur dessa kontrollmyndigheter har hanterat sitt uppdrag.

Färre kontroller än tidigare år

Pandemin har fått konsekvenser för alla delar av samhället, även för livsmedelskontrollen. Bland annat ägnade den kommunala livsmedelskontrollen en del av sin kontrolltid åt att se till att det inte blev för mycket trängsel på restauranger och caféer. Antalet livsmedelskontroller minskade med 20 procent och en liten minskning märks också vid de mest riskfyllda anläggningarna.  

- Det här är något som kontrollmyndigheterna behöver uppmärksamma, säger Joakim Grausne, utvärderare på Livsmedelsverket, men understryker att det är glädjande att livsmedelskontrollen trots pandemin kunde utföras i så stor omfattning.

Framgång för ny modell

Djuruppfödning och odling kallas med ett samlingsnamn för primärproduktion. Primärproduktionen kontrolleras till största delen av landets länsstyrelser. Denna del av kontrollen lyckades under 2020 med att vara just riskbaserad, i högre utsträckning än tidigare år.

-  Anledningen är att Livsmedelsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans utvecklat en ny nationell modell för planering av kontrollen,  som styr just mot de företag som har den mest riskfyllda produktionen. Denna modell har varit framgångsrik och även om inte all planerad kontroll har utförts, bland annat på grund av pandemin, så har kontrollerna ökat och blivit mer riskbaserade, säger Åsa Kjellgren, chef för Kontrolledningsavdelningen på Livsmedelsverket.