Myndigheter och näringsliv samarbetar för att lösa livsmedelsförsörjningen vid en bristsituation

2022-03-29

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Det är en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap, där samverkan med företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn är en viktig pusselbit. 

Coronapandemin och nu även Rysslands invasion av Ukraina har visat betydelsen av att Sverige har en god beredskap och robust livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har sedan tidigare ett brett uppdrag att stärka det civila försvaret när det gäller tillgången till mat. Nu startar ett arbete inom ramen detta, för att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation. Med andra ord: det ska finnas mat i landet även under en kris.

– Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Våra myndigheter har sedan tidigare i uppdrag att stärka försörjningsförmågan av mat inom ramen för det civila försvaret. Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Nätverk, handlingsalternativ och tidiga signaler – Tre åtgärder för ökad förmåga

Målet med uppdraget är att skapa ett nätverk av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nätverket ska förbereda handlingsalternativ för att kunna hantera störningar i olika flöden. Myndigheterna och näringslivet ska också ta fram ett gemensamt signalsystem för att tidigt upptäcka störningar som kan leda till brist. Tanken är att snabbt kunna vidta åtgärder och därmed stärka företagens och samhällets robusthet vid en allvarlig bristsituation.

– Det är näringslivet som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen och myndigheterna ska ge förutsättningar för att de ska kunna erbjuda konsumenterna säker mat, även i kris och krig. Resultatet av det här regeringsuppdraget blir viktigt även för totalförsvaret. Därför är det bra att det här arbetet nu startar, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Uppdraget är en del av ett brett arbete för att stärka livsmedelsberedskapen

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har ett gemensamt ansvar för livsmedelsförsörjningen och arbetet med regeringsuppdraget startar den 29 mars. Senast i december 2023 ska handlingsalternativ, signalsystem och nätverket finnas på plats. Näringslivet är representerat i arbetet via större aktörer inom livsmedels- och foderbranschen samt genom berörda organisationer.

Vid startmötet deltar, förutom myndigheternas generaldirektörer och statssekreteraren Oskar Magnusson, ledare och chefer för följande organisationer och företag:

 • Svensk Dagligvaruhandel
 • Svensk Handel
 • Livsmedelsföretagen (Li)
 • Visita
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • ICA
 • Coop
 • Axfood
 • Lidl
 • Nordrest
 • Martin & Servera
 • Lantmännen
 • Pågen
 • Fazer
 • Polarbröd
 • Arla Foods
 • HK Scan
 • KLS
 • Orkla
 • AAK
 • Svenska Odlarlaget
 • Hushållningssällskapet
 • Foder & Spannmål
 • Sydgrönt

Företag som deltar i arbetet, men inte kan närvara vid det inledande mötet:

 • Scandi Standard

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40
Jordbruksverkets presstjänst, 036-15 63 36