Nyheter

Med anledning av WHO:s rapport om kött och charkprodukter

2015-10-27

WHO:s International Agency for Research on Cancer (IARC) publicerade måndag 26 oktober en vetenskaplig artikel där resultatet av en riskklassificering av rött kött, charkprodukter och cancer presenterades. I stort är underlaget för artikeln känt sedan tidigare. Den baseras på den forskning som också legat till grund för Livsmedelsverkets råd om konsumtion av rött kött och charkprodukter.

Det som är nytt är att IARC har valt att göra en så kallad riskklassificering av rött kött och charkprodukter. De klassar charkprodukter som cancerframkallande, och rött kött som troligen cancerframkallande. Det är första gången som IARC klassar ett helt livsmedel, tidigare har de endast behandlat enskilda ämnen.

Innan Livsmedelsverkets kostråd för kött och charkprodukter presenterades i juni 2014 gjordes ett stort arbete med att gå igenom forskning från hela världen om rött kött och chark. Rådet blev att äta max 500 gram rött kött och chark per vecka, varav endast en mindre del bör vara charkprodukter.

- Att äta rött kött och charkprodukter någon gång ibland går bra, men som alltid handlar det om att variera kosten och inte äta för ensidigt, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.

- Idag äter tre av fyra män och nästan varannan kvinna i Sverige mer rött kött och chark än rekommenderat. Att äta max 500 gram per vecka totalt är bra både för den egna hälsan och för miljön.

Den riskklassificering som nu presenteras av IARC överensstämmer med de resultat som tidigare studier av World Cancer Research Fund (WCRF) visat, och som är grunden för Livsmedelsverkets kostråd om rött kött och chark.

- Det är den totala summan av vad vi äter som är avgörande för hälsan. Livsmedelsverkets kostråd i korthet är att äta grönare, lagom mycket och att röra på sig, säger Rickard Bjerselius.

Rapporten från IARC som den vetenskapliga artikeln bygger på har inte publicerats ännu. Livsmedelsverket kommer att ta del av rapporten med stort intresse när den blir offentlig för att se om det kan vara aktuellt att justera råden om rött kött och charkprodukter.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40