Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

2017-05-09

Även nödvändiga vitaminer och mineraler kan vara skadliga i för höga doser. På uppdrag av regeringen ser Livsmedelsverket över möjligheterna för nationella regler med maximivärden.

De allra flesta får i sig vad kroppen behöver med vanlig mat. Ibland behövs ett kosttillskott av ett vitamin eller mineral för att komplettera kosten. För vissa ämnen är det dock liten marginal mellan dagsbehovet och skadlig mängd, exempelvis vitamin A, jod och selen.

Det finns idag inga EU-gemensamma max-doser för vitaminer och mineraler, men det är möjligt att införa nationella bestämmelser.

Tydliga maximivärden förenklar för både företagare och kontrollmyndigheter, och gör det säkrare för konsumenterna. Med kompetenser inom både toxikologi och nutrition samt i dialog med livsmedelsbranschen och kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet, kommer Livsmedelsverket utreda behovet av nationella maximigränser och konsekvenserna av att införa dem. Inledningsvis planeras riskvärdering för två, tre substanser.

2019 kan de första förslagen på maximivärden komma och efter remissomgång kan Livsmedelsverket besluta om föreskrifter året efter.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40