Mat vid kriser tema för Livsmedelsverkets heldagsseminarium

2017-12-05

Mat och dricksvatten är avgörande för att samhället ska fungera. Men hur blir det vid kriser och andra större störningar? Idag samlar Livsmedelsverket ett hundratal företrädare från bland annat privata företag, myndigheter och kommuner för att ta ett gemensamt grepp kring svensk livsmedelsförsörjning i kris och höjd beredskap.

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla ska kunna få tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar. Vilket ansvar har företagen, kommuner och myndigheter och hur kan olika aktörer samarbeta? Under dagens seminarium belyser vi frågan ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

– Vi kan inte lita på att livsmedelsförsörjningen fungerar som vanligt vid stora samhällsstörningar. Därför vill vi inspirera seminariebesökarna till att se över sitt eget beredskapsarbete, öka kunskapen om vad just de behöver göra och hur vi kan samarbeta så att alla alltid kan få mat på bordet, säger Therese Frisell, rådgivare i beredskapsfrågor på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström inleder dagen där bland annat representanter från kommuner, länsstyrelser och företag berättar om sitt eget arbete och lärdomar.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40