Malet viltkött från vilthanteringsanläggningar kan innehålla ammunitionsbly

2020-08-25

Livsmedelsverket har gjort en kartläggning av ammunitionsbly i malet kött från älg och vildsvin som kommer från svenska vilthanteringsanläggningar. Kartläggningen visar att 15 procent av proverna innehöll halter av bly över gränsvärdet för nötkött. Det finns inget gränsvärde för viltkött.

Vilt skjutet med blykulammunition kan innehålla stora mängder bly i området runt sårkanalen. För att undvika att få i sig bly via köttet måste det skottrensas från bly på rätt sätt. Detta måste alltid göras i viltkött som ska bli mat. Livsmedelsverket har kartlagt om malet viltkött från vilthanteringsanläggningarna ändå kan innehålla rester av ammunitionsbly.

Femton av de hundra proverna hade blyhalter över det gränsvärde som gäller för nötkött.

- Resultatet är inte acceptabelt och pekar på hur viktigt det är att undvika att ammunitionsbly hamnar i viltkropparna redan från början. Vid jakt bör jägare därför i första hand använda blyfri ammunition, säger Arja Helena Kautto senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Viltkött ska inte innehålla rester av ammunitionsbly. Det är företagens ansvar att se till att det kött de säljer inte innehåller ämnen som inte ska finnas där, och många vilthanteringsanläggningar lyckas bra med det.  Livsmedelsverket har kontaktat de företag som hade för höga halter för att de ska se över sina rutiner.
Livsmedelsverket fortsätter analysera bly i viltkött, för att följa upp att förekomsten av bly från blyammunition minimeras genom korrekt skottrensning på vilthanteringsanläggningarna.

Ställ krav på blyfri ammunition

Den som köper vilt direkt från jägare kan ställa krav på att det är skjutet med blyfri ammunition. Även vilthanteringsanläggningar och detaljhandeln kan ställa krav på blyfri ammunition. Den som ändå använder blyammunition, vid jakt på djur som ska bli mat, måste följa råden om skottrensning mycket noggrant.

Hälsorisker med bly

Det finns hälsorisker med att få i sig bly. Framför allt foster och barn under utveckling men även vuxna som äter mycket viltkött under längre tid kan få i sig skadliga mängder bly. Att äta viltkött med blyfragment någon enstaka gång innebär sannolikt ingen ökad risk.

Råd om ammunitionsbly i viltkött

Viltkött går bra att äta om köttet har skottrensats på rätt sätt. Om man inte vet om köttet är skottrensat på rätt sätt:

  • Gravida och kvinnor som planerar att bli gravida inom tre månader: Undvik att äta färs och grytbitar från sådant viltkött. Det beror på att detta kött ofta kan komma från områden nära sårkanalen.
  • Barn under sju år: Undvik att äta färs och grytbitar från sådant viltkött.
  • Övriga: Ät färs och grytbitar från sådant viltkött endast någon enstaka gång per år.
    De här råden har funnits sedan 2014.

Om kartläggningen

Totalt samlades 100 prover från malet kött in, 50 från vildsvin och 50 från älg. Av dessa prover innehöll 36 procent bly som troligen kommer från ammunition. I många fall var halterna låga, men femton procent av proverna låg över gränsvärdet. Det saknas gränsvärde för hur mycket bly som får finnas i viltkött. För att utvärdera resultaten användes istället gränsvärdet för bly i tamboskap.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40