Livsmedelsverket tar hjälp av medborgarpanel kring hållbar livsmedelskonsumtion

2023-05-15

Hur ska det bli lättare att äta hållbart och hälsosamt i dagens samhälle? Det är uppgiften som Livsmedelsverkets medborgarpanel ska bidra till att lösa. Medborgarpanelen är den första nationella i Sverige och snart är den i mål.

Medborgarpaneler har arrangerats i flera europeiska länder, men Livsmedelsverkets medborgarpanel är den första i Sverige som genomförs på nationell nivå. De 60 medborgarna ska komma med förslag till hur det ska bli lättare att äta hälsosamt och hållbart i dagens samhälle. Under de tre första träffarna har panelen fått träffa experter och sätta sig in i ämnet för att till sist kunna ge initierade förslag .

- Det är ingen lätt uppgift som medborgarna fått, men de har på ett imponerande sätt tagit sig an utmaningen. Det är spännande att följa deras arbete och vi ser verkligen fram emot att ta del av förslagen de slutligen ska enas kring. Engagemanget genomsyrar alla gruppernas arbete och bekräftar att mat är en fråga som berör alla. Det berättar Irene Blom som är projektledare för medborgarpanelen på Livsmedelsverket.

Förslagen från medborgarpanelen blir ett av underlagen till ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har fått. I uppdraget ska myndigheterna ge förslag på mål, indikatorer och insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Förslaget ges till regeringen i januari 2024.

Fakta om medborgarpanelen

7000 slumpmässigt utvalda personer bjöds under våren in att delta i panelen. Efter anmält sitt intresse har ett 60 tal medborgare över 16 år fått en plats i medborgarpanelen. Vid rekryteringen har vi strävat efter att få en så bra representation som möjligt av Sveriges befolkning i fråga om ålder, kön, region och utbildningsnivå.

Panelen träffas vid fyra tillfällen under våren 2023. Under panelens första och andra träff fick deltagarna i panelen höra från och prata med experter om hållbar livsmedelskonsumtion och förutsättningarna för denna. Under den andra och tredje träffen fördes dialog i smågrupper om hur det ska bli lättare att äta hållbart och deltagarna har även arbetat med förslagen. Grupperna jobbar med varsitt tema: exponering av mat; mat och utbud och tillgänglighet till hållbara livsmedel. Vid den sista träffen i juni lämnar deltagarna över sina förslag till Livsmedelsverket som tar dem vidare i regeringsuppdraget.