Livsmedelsverket överklagar inte domar om kontrollavgifter

2020-11-13

Ett antal slakteriföretag har överklagat den årliga avgift som Livsmedelsverket tog ut för kontroll 2017. Kammarrätten går på företagens linje och säger att alla kostnader inte ska ingå i beräkningen av timtaxan. Därför ska Livsmedelsverket nu gå igenom alla avgiftsbeslut för 2017 och rätta till det som blivit fel.

Slakterierna överklagade Livsmedelsverkets beslut om årliga avgifter för planerad kontroll för 2017. Förvaltningsrätten ändrade inte besluten, men slakterierna överklagade vidare till kammarrätten som gick på företagens linje. Livsmedelsverket väljer att inte överklaga domarna.

─ Självklart ska avgifterna baseras på rätt underlag. Vi gjorde en annan tolkning av den då gällande lagstiftningen. Nu fokuserar vi  på att se över timtaxan och avgiftsbesluten för 2017 och på att rätta till det som blivit fel, säger Eiríkur Einarsson chef för Område kontroll på Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets kostnader för kontroll av livsmedelsföretag ska täckas av en årlig avgift som företagen betalar. Livsmedelsverket tar varje år fram en timtaxa som används vid beräkning av respektive företags avgift. Nu har kammarrätten kommit fram till att en del av de kostnader som Livsmedelsverket lagt in i timtaxan 2017 inte får inkluderas.  

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40