Livsmedelsverket har undersökt oönskade ämnen i oljor

2017-05-05

Det kan bildas 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar när vegetabiliska oljor, framför allt palmolja, renas vid hög temperatur. Livsmedelsverket har därför undersökt halterna i några livsmedel som innehåller oljor på den svenska marknaden. Halterna i svenska livsmedel liknar de som finns i motsvarande livsmedel på den övriga europeiska marknaden.

EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, menar att mängden av de oönskade ämnen som bildas när vissa vegetabiliska oljor renas vid hög temperatur behöver minska. Därför har Livsmedelsverket under hösten 2016 undersökt halterna i ett begränsat antal livsmedel på den svenska marknaden. I undersökningen ingick ett urval modersmjölksersättning, tillskottsnäring, välling, gröt, margarin och vegetabiliska oljor.

Halterna stämmer överens

Halterna i de svenska livsmedlen stämmer överens med de halter andra länder inom EU fått fram när de gjort motsvarande undersökningar.

- Även om vår bedömning är att den mängd vi får i oss av dessa ämnen inte utgör någon stor risk för hälsan behöver vi ändå minska mängden vi utsätts för. Vi vill ha större säkerhetsmarginaler och därför måste företagen jobba för att sänka halterna, säger Petra Bergkvist, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Avråder inte från modersmjölksersättning

Modersmjölksersättning kan innehålla dessa ämnen. Spädbarn som bara äter modersmjölksersättning får därför i sig mycket i förhållande till sin kroppsvikt. För dem blir intaget av dessa ämnen därmed högre än för äldre barn och vuxna. Men eftersom barn äter ersättningen under så kort tid är det mycket liten risk att det ska påverka barnet. Därför avråder Livsmedelsverket inte från att ge barn modersmjölksersättning.

Ämnena finns i många livsmedel

De ämnen som analyserats är 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar. De finns i ganska många livsmedel. Högst halter har hittats i produkter med palmolja men de bildas även i andra vegetabiliska oljor. De hittas också i produkter som kakor och bakverk eftersom de ofta innehåller palmolja eller andra oljor, samt i margarin och modersmjölksersättning.

Palmolja innehåller ofta högre halter av ämnena, men bland de undersökta produkterna med högre halter fanns det även en produkt som inte innehöll palmolja.  Tillverkaren har tagit bort den från marknaden.

Vad gör Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket arbetar aktivt inom EU för att sätta gränsvärden för flera livsmedel som kan innehålla de här ämnena. Resultaten från undersökningen har skickats till EU-kommissionen och till de berörda företagen.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40