Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden i dricksvatten för PFAS, arsenik, bly och kadmium

2022-05-06

Livsmedelsverket föreslår nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts nu ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra. Gränsvärdena finns, tillsammans med andra förändringar på dricksvattenområdet, i ett förslag till ny lagstiftning.

Den europiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har skärpt sin bedömning av hur mycket PFAS som betraktas som säkert att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker av fyra olika PFAS-ämnen.

Livsmedelsverket föreslår därför ett gränsvärde på 4 nanogram per liter dricksvatten för dessa fyra PFAS-ämnen. Det innebär att dricksvattnet inte får innehålla mer av dessa PFAS än så.

- Vi vill få bort så mycket PFAS ur dricksvattnet som det går, därför sätter vi ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra, säger Sandra Strandh, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har sedan 2014 uppmanat alla kommuner att undersöka om PFAS-ämnen riskerar förorena dricksvattnet och att åtgärda halter som varit för höga. Med det nya gränsvärdet kan kontrollmyndigheterna kräva att dricksvattnet ska ha mindre är 4 nanogram per liter dricksvatten och att halter över det måste sänkas.

Arsenik, bly och kadmium

För att minska mängden metaller vi utsätts för och skydda hälsan föreslår Livsmedelsverket även sänkta gränsvärden för arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. De gränsvärden som föreslås är 5 mikrogram per liter för arsenik och bly samt 0,50 mikrogram per liter för kadmium.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och gäller för kommunalt dricksvatten samt dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter.

Fakta om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper.

De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Ett par PFAS-ämnen har förbjudits men tyvärr finns de kvar i miljön långt efter att de slutat användas. I förslaget till ny lagstiftning för dricksvatten krävs att undersökningar ska göras av totalt 21 PFAS-ämnen och höga halter ska åtgärdas.