Livsmedelsverket föreslår maxvärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott

2020-03-10

Vissa vitaminer och mineraler kan vara skadliga i höga halter. För att skydda konsumenter mot kosttillskott med skadliga halter föreslår Livsmedelsverket maxvärden för ett antal vitaminer och mineraler. Förslaget går nu ut på remiss.

För att livsmedelskontrollen ska kunna stoppa kosttillskott med skadliga halter måste det finnas maxvärden, eller gränsvärden, att förhålla sig till. För de företag som tillverkar eller säljer kosttillskott är det också viktigt med tydliga regler och förutsättningar. Livsmedelsverket förslår därför att det införs regler med maxvärden för ett antal vitaminer och mineraler.

- Det blir säkrare för konsumenterna om kontrollen kan stoppa kosttillskott med för höga halter och maxgränserna är en förutsättning för det , säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket

De flesta kosttillskotten långt under maxvärdena

De flesta kosttillskott på den svenska marknaden har halter långt under de maxvärden som föreslås. Maxgränserna begränsar inte heller konsumenternas möjlighet att få i sig tillräckligt mycket vitaminer och mineraler eftersom gränserna i de flesta fall ligger högt över det rekommenderade intaget. Den nya lagstiftningen ska hjälpa kontrollen att stoppa de produkter som innehåller skadliga mängder.

Det är ofta kommunernas Livsmedelskontroll som ansvarar för kontrollen av företag som tillverkar eller säljer kosttillskott. Livsmedelsverket stödjer kommunernas kontroll med bland annat vägledningar. Det ska inte spela roll för en kosttillskottsföretagare vilken kommun företaget finns i - kontrollen ska vara likvärdig.

- När kommunerna har maxvärden att utgå ifrån ökar chanserna för likvärdiga bedömningar, säger Astrid Walles Granberg

Förslag på remiss