Livsmedelsverket – EU:s nya huvudlaboratorium för virus i livsmedel

2017-04-04

Virus sprids lätt mellan människor, men också via maten. Vinterkräksjukeviruset är den vanligaste orsaken till magsjuka. Livsmedelsverket har utvecklat metoder för att hitta olika virus i mat. Nu har EU-kommissionen utsett Livsmedelsverket till EU:s huvudlaboratorium för virus i livsmedel, så kallat referenslaboratorium, EURL.

Livsmedelsverkets ska samordna alla nationella referenslaboratorier inom unionen och ansvara för att analysmetodik och analyser av virus i livsmedel utvecklas och håller en bra nivå.

– Detta är en nyinrättad funktion inom EU, så nu i början handlar det mycket om att få till organisation och planer för arbetet, säger Hans Lindmark, chef på biologiavdelningen.

– Det är väldigt glädjande att Livsmedelsverket valts ut som det mest lämpade laboratoriet att ta hand om detta spännande område!

Virus i livsmedel

De vanligaste virusen i mat är norovirus (vinterkräksjuka) och hepatit A. Livsmedel blir oftast smittade genom kontakt med förorenat vatten eller att smittade människor hanterar livsmedlet. Uppemot 180 000 svenskar drabbas årligen av vinterkräksjuka via livsmedel.

Komplicerad analys

För att förhindra att fler blir sjuka så är det viktigt att snabbt spåra smittkällan vid ett utbrott. Då är mikrobiologisk analys ofta nödvändigt. Det krävs att viruspartiklarna renas från livsmedlet och därefter bryts ner så att arvsmassan kan renas fram. Idag finns få laboratorier som har metoder för att identifiera virus i livsmedel. Livsmedelsverket har under senare år utvecklat egna metoder för att hitta virus och identifiera dem.

Referenslaboratorier i Sverige

Varje medlemsland har ett nationellt referenslaboratorium, NRL, för olika smittor, kemiska ämnen och andra risker i livsmedel. För den övergripande samordningen svarar ett EU-gemensamt referenslaboratorium, EURL.

I och med beslutet har Sverige nu två huvudreferenslaboratorier, EURL, när det gäller analys av livsmedel: Livsmedelsverket för virus i livsmedel och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för campylobacter.

SVA och Livsmedelsverket är också nationella referenslaboratorier, NRL, för en mängd olika smittor och kemiska ämnen. Livsmedelsverket är NRL för analyser av livsmedel av flera sjukdomsframkallande bakterier i livsmedel och en mängd kemiska analyser, exempelvis bekämpningsmedel, dioxiner, tungmetaller samt svamp- och alggifter.

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40