Livsmedelsverket deltar i stort kemikaliesamarbete inom EU

2022-06-16

Livsmedelsverket medverkar i ett nystartat sjuårigt kemikaliesamarbete inom EU. EU-länderna och Storbritannien ska tillsammans ta fram nya metoder för att minska mängden skadliga kemikalier i omgivning och miljö. I sin tur kan det leda till mindre oönskade kemikalier i livsmedel.

Det sjuåriga programmet kallas PARC - Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals. Programmet ska utveckla och samordna riskbedömningar av olika kemikalier som kan finnas i omgivning och miljö liksom i livsmedelsprodukter och förpackningar. Syftet är att minska mängden skadliga kemikalier människor och miljön utsätts för.

Livsmedelsverket är en av flera svenska myndigheter som deltar i programmet.

- Vi har stora förhoppningar på att samarbetet ska leda till att säkrare kemikalier produceras vilket skyddar människors hälsa och vår miljö. Det arbete som görs nu lägger grunden för säkrare kemikalier i produkter och material i EU och därmed i livsmedel under 2030-talet, säger Jenny Aasa, toxikolog vid Livsmedelsverket som deltar i programmet.

Samarbete för att få bort farliga kemikalier

Med gemensamma riskbedömningar ökar möjligheterna att få bort farliga kemikalier i hela EU. En annan samordningsvinst är att länderna drar nytta av varandras arbete och undviker att samma forskning och utveckling görs i olika länder samtidigt.

Naturvårdsverket samordnar

Livsmedelsverkets ansvar är i första hand att skapa och driva ett samverkansforum. Där ska representanter från företag och civilsamhället kunna dela och sprida resultat men även lämna synpunkter på vilka prioriteringar som ska göras i arbetet.

Livsmedelsverket är en av tolv svenska myndigheter och forskningsinstitut som deltar i programmet. Naturvårdsverket samordnar det svenska arbetet där även Kemikalieinspektionen har ett stort ansvar.