Livsmedelsverket analyserar svenska ägg

2017-08-16

Livsmedelsverket analyserar svenska ägg för att se om de innehåller det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Analyserna startar i slutet av augusti och sker inom ramen för den svenska kontrollen av restsubstanser i livsmedel.

Provtagningen genomförs efter att det förbjudna bekämpningsmedelet fipronil har upptäckts i ägg från Nederländerna.

- Nu inkluderas fipronil i vårt ordinarie provtagningsprogram för bekämpningsmedel i ägg. Anledningen är att ärendet har växt i Europa och därför vill vi säkerställa att det inte finns i svenska ägg, säger Petra Fohgelberg statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Företagen ansvarar för att maten som säljs är säker

Livsmedelsföretagen har ansvar för att maten som säljs är säker att äta och inte innehåller otillåtna ämnen. Livsmedelskontrollen i Sverige kontrollerer att företagen följer lagstiftningen och att de genomför till exempel kontroll av restsubstanser i egna produkter.

Kontroll av läkemedel och andra oönskade ämnen

Livsmedelsverket kontrollerar regelbundet om det finns restsubstanser i livsmedel genom att ta prov vid slakt och i mjölk, ägg, fisk och honung. Restsubstanser kan vara till exempel antibiotika, läkemedel, hormoner, bekämpningsmedel och andra främmande ämnen. Vilka livsmedel som kontrolleras och i hur stor mängd dessa kontrolleras bestäms av regler som är gemensamma för alla EU-länder. Totalt tas omkring 5000 prov varje år.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverket pressjour 018 – 17 53 40