Lillängens gårdsmejeri i Sunne återkallar ost - kan innehålla listeria

2021-10-27

Lillängens gårdsmejeri i Sunne i Värmland återkallar alla ostar oavsett tillverkningsdatum på grund av listeria. Den som har ostar från Lillängens gårdsmejeri hemma ska inte äta dem utan kassera ostarna.

Livsmedelsverket har beslutat  att alla ostar som tillverkats på Lillängens gårdsmejeri i Värmland ska återkallas. Anledningen till återkallandet är att Listeria monocytogenes påvisats i prov av ost från mejeriet.

Som en försiktighetsåtgärd återkallas även ostar som kan finnas hemma hos konsumenter. Ostarna har främst sålts på marknader och via REKO-ringar i Värmland, men även i vissa butiker i andra delar av landet. Inga ostar har sålts från företaget sedan 19 oktober.

Listeria