Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

2021-03-31

Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist, även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut.
Det är några av de slutsatser som Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar avseende livsmedelsförsörjningen under pandemin.
Rapporten lämnas idag till regeringen.

Pandemin har synliggjort behovet av att bland annat planera för hög personalfrånvaro, för störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion.

– För att vi ska få säkra livsmedel på vårt bord måste en lång kedja med många aktörer fungera. Tillgången på arbetskraft och varor hotas när gränser stängs eller chaufförer inom åkeribranschen är sjuka eller måste vara hemma, säger Catrin Molander på Jordbruksverket.

Bygger på tidigare förslag

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat och dragit lärdomar från hur pandemin påverkat livsmedelsförsörjningen inklusive dricksvatten, fram till februari 2021. Utifrån det ges ett antal åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslagen grundar sig på rapporten Livskraft- mätt och frisk som myndigheterna lämnade 2020. Den redogjorde för vad som krävs för att kunna försörja hela Sveriges befolkning med säker mat och dricksvatten i minst tre månader. De förslagen står fast.

– Vi ska ta med oss lärdomar från pandemin i vårt fortsatta arbete men det är viktigt att Sveriges livsmedelsberedskap bygger på en bredare hotbild med flera scenarier, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket.

Viktigt att kunna ställa om

Liksom tidigare lyfts behovet att fortsatt utreda lagerhållning av livsmedel och varor som behövs för livsmedelsproduktion, samt utreda vilka laboratorieanalyser som behövs vid höjd beredskap eller krig.
Det måste också bli lättare att dela information mellan myndigheter och näringsliv för att få en helhetsbild över situationen.

En annan insikt från pandemin är förmågan att ställa om. Flera företag i livsmedelskedjan ställde om produktionen eller ändrade sin verksamhet för att stödja vårdens behov av handsprit och skyddsutrustning. Inom djurhälsovården stoppades användningen av vissa läkemedel för att säkerställa att de i första hand skulle användas till människor.
Det är viktigt att företag fortsatt planerar för sådana möjligheter och att myndigheterna kan möta och stödja den typen av initiativ.

Myndigheterna betonar också vikten av att kunna upprätthålla en effektiv livsmedelskontroll. Både för att kunna säkerställa säkra livsmedel och för att upptäcka och motverka fusk.
Rapporten lämnas till regeringen den 31 mars.

 

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40
Jordbruksverkets pressjour 036-15 63 36