Låga nivåer bekämpningsmedel i maten – ny kontrollrapport

2021-09-16

Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat från 2019 har nu slutrapporterats. Trenden från tidigare år håller i sig - väldigt få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket genom stickprover hur mycket rester av bekämpningsmedel som finns i livsmedel. Halterna av bekämpningsmedelsrester får inte överskrida gränsvärden som gäller i hela EU. När livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas hela partiet från att säljas till konsumenter.

Låga halter generellt

Generellt var det låga halter som hittades i stickproverna under 2019. Totalt gjordes 1726 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I ungefär hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. I 52 prov (3.0 %) hittades halter över gränsvärdet. De flesta av de överskridna gränsvärdena hittades i produkter som kom från tredjeland, det vill säga från icke-EU-länder.

-  Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i hälften av proverna, säger Maria Florin, chef för Avdelning säkra livsmedel på Livsmedelsverket

Flest överskridanden i ris

I ris fanns fler överskridanden än i andra livsmedel. Det kan bland annat förklaras av att gränsvärdet för ämnet tricyklazol sänktes 2017. Många odlare hade inte hunnit anpassa sig till det nya lägre gränsvärdet. Men även andra år brukar ris stå för de flesta överskridandena i kategorin spannmål, där även sådant som råg och havre provtas.

I de prover som togs i kategorin barnmat och i prover av animaliskt ursprung fanns inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,9 % överskridanden och i grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 2,6 % av proverna.

Ekologisk mat får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 1 av 281 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

De kategorier som provtas är:

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden.