Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i egen brunn

2022-05-13

Just nu är grundvattennivåerna för små magasin under det normala i halva landet. Det kan påverka fastighetsägare med egen brunn i södra, mellersta och nordöstra delen av landet.

Fastighetsägare med liten dricksvattenanläggning för privat bruk, bland annat egen brunn, är själv ansvariga för att vattnet räcker och att det håller rätt kvalitet för att dricka.

Just nu är grundvattennivåerna i små magasin under det normala i halva landet. Till små magasin hör egen brunn och de är mer känsliga för långa perioder utan nederbörd.

- De som har egen brunn i södra, mellersta och nordöstra delarna av landet har särskild anledning att följa grundvattennivåerna nu och anpassa användningen efter läge så att man inte står utan vatten i sommar, råder Pär Aleljung, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Så mäts vattennivån

Vattennivån i grävd brunn kontrolleras genom riktmärken i stenar eller i betongen. Andra sätt är att använda ett lod eller ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.
I en borrad brunn kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet.

Använd vattnet smart

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och oavsett om man har egen brunn eller inte så finns alltid anledning att använda dricksvatten smart. På Gotland infördes bevattningsförbud redan i april och på flera håll i landet uppmanar kommuner till sparsam vattenanvändning.

- Fortsätter det normala eller torra vädret i ungefär en månad till så får vi grundvattennivåer som är lägre eller mycket under det normala. De är ingen akut kris just nu, men växtligheten behöver sitt och det behövs upp till 100 millimeter regn för att det ska göra skillnad på grundvattennivån - beroende på var man bor i landet, säger Pär Aleljung.

Det regn som kommer är smart att samla i regntunnor för att använda till bevattning av växter. Fler tips finns på Livsmedelsverkets webbplats, se länk nedan.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40