Köttkontroll och djurvälfärd på nordisk konferens i Uppsala 7-8 mars

2018-03-06

Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arrangerar en nordisk konferens om modernisering av köttkontroll och bedömning av djurvälfärd på slakterier.

Den 7-8 mars samlas ett hundratal deltagare från myndigheter, branschorganisationer och vetenskapliga institutioner i de nordiska länderna. Representanter från Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten och EU-kommissionen medverkar också.

Några punkter på konferensen är modernisering av köttbesiktning, djurvälfärd, EU-lagstiftning samt utbildning av officiella assistenter. Deltagande länders representanter presenterar sina aktuella projekt och ämnen.

Journalister är välkomna att vara med 8 mars.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40
Sveriges Lantbruksuniversitets, SLU, pressjour 018-67 15 00