Kontrollprogrammet för ren ersätts av kontroll vid slakt

2021-04-23

Det kontrollprogram för radioaktivt cesium-137 i ren som togs fram efter Tjernobylolyckan läggs ner nästa år. Det har Livsmedelsverket beslutat eftersom antalet renar med för höga cesiumhalter är så få. Kontroll av köttet kommer fortsatt att göras av slakterierna.

Kontrollprogrammet för ren infördes efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 som ett sätt att kontrollera att halten radioaktivt cesium i renkött inte överstiger beslutade gränsvärden. Kontrollprogrammet innebär att renar från olika områden provtas och analyseras systematiskt. Resultaten har även legat till grund för att kunna friklassa områden där halterna av cesium är så låga att någon kontroll inte längre behövs.

Under de senaste åren har ett fåtal renar med för höga gränsvärden rapporterats och fler områden har kunnat friklassas. Därför behövs inte längre ett specifikt nationellt kontrollprogram för ren, menar Livsmedelsverket.

- Kontrollen av ren kommer att fortsätta men risken med radioaktivt cesium ska i fortsättningen hanteras av företagen i deras egenkontroll, precis som övriga risker med livsmedel, säger Maria Florin, avdelningschef för säkra livsmedel.

Kostråd för ren och annat vilt

Risken att konsumenter får i sig för mycket cesium från ren bedöms vara mycket låg.

- De allra flesta äter ren väldigt sällan och för de som äter renkött och annat vilt oftare finns särskilda råd om hur ofta man kan äta det, säger Maria Florin.

För att hinna få ett bra system med rutiner och instruktioner på plats och känt av de som ska hantera riskerna, avvecklas renkontrollprogrammet först i juni 2022.

Beslutet har föregåtts av en remissrunda till direkt berörda aktörer och organisationer. Den dialogen kommer att fortsätta under kommande år.