Kommuner går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna

2022-01-19

Trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Flera har ambitiösa mål som kan inspirera andra kommuner att klimatsatsa. Det visar Livsmedelsverkets kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter.

För andra gången har Livsmedelsverket kartlagt Sveriges kommunala måltidsverksamheter. Vi redovisar data för varje enskild kommun, så att kommuner ska kunna jämföra sig med varandra och hitta inspiration för att ytterligare höja ambitionen kring måltidsarbetet.

Ambitiösa klimatmål

Kommunernas måltider kan ha stor betydelse för om Sverige ska lyckas ställa om till en livsmedelskonsumtion som är hållbar för hälsan och miljön. Trots att det ännu saknas nationella mål för livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan visar kartläggningen att 30 procent av kommunerna har gått före och satt egna, lokala mål.

– Flera kommuner har satt ambitiösa klimatmål för måltiderna, det mesta ambitiösa målet innebär måltider med 30 procent lägre klimatavtryck jämfört med genomsnittet. Nu hoppas vi att de kan inspirera andra kommuner att sätta mål. Men för att få genomslag i hela landet behövs klimatmål på nationell nivå, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Livsmedelsstrategins mål om ekologiskt har effekt lokalt

I Sveriges livsmedelsstrategi finns målet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Detta mål har fått bred spridning lokalt, 70–80 procent av kommunerna har mål för sina livsmedelsinköp. Målen handlar främst om ekologiskt, men även mål om närproducerade och svenska livsmedel nämns. 19 kommuner rapporterar att de har ett eko-mål som är lika med eller över det nationella målet om 60 procent ekologiskt.

– En satsning på det nationella målet om 60 procent ekologiskt ger utrymme att även välja klimatmärkta livsmedel eller svenska livsmedel som är producerade på ett hållbart sätt men saknar särskild märkning. Men det är upp till kommunerna själva att sätta mål efter de lokala förutsättningarna, säger Emelie Eriksson.

Helhetsperspektiv för att undvika målkonflikter

För att måltiderna ska vara hållbara för miljön behöver kommunen ta hänsyn till flera olika aspekter, det räcker inte att fokusera bara på ekologiskt eller bara på klimatpåverkan. Ett tjugotal kommuner uppger att de har satt mätbara mål för tre viktiga miljöaspekter – klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn – och erbjuder dessutom dagligen ett vegetariskt alternativ till alla elever som vill ha det.

– De här kommunerna visar att de har ett helhetsperspektiv på måltidernas miljöpåverkan. Genom att låta fler hållbarhetsmål samverka istället för att konkurrera kan målkonflikter undvikas och fler miljömål uppfyllas.

Dessa kommuner listas nedan.

Fakta om kartläggningen

  • Sedan 2018 följer Livsmedelsverket upp kommunernas arbete med måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Detta är andra gången kartläggningen genomförs.
  • 238 av Sveriges 290 kommuner deltog i kartläggningen.
  • Kartläggningen omfattar frågor om bland annat kommunernas mål kring måltidernas miljöpåverkan, näringsriktighet, kommunernas måltidsstöd inom äldreomsorgen, barns/elevers behov av specialkost samt kommunens beredskap för måltider vid kris.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40

Kommuner med helhetsperspektiv

Nedan listas de kommuner som har uppgett att de har mätbara mål för måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn, och som erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla elever varje dag i minst 75 procent av skolorna. Utöver dessa kan det finnas ytterligare kommuner som har ett ambitiöst miljöarbete kring måltiderna, vilket inte framkommit i kartläggningen.

Arboga kommun 
Bengtsfors kommun
Borlänge kommun
Eslövs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Grästorps kommun
Helsingborgs stad
Härnösands kommun
Järfälla kommun
Malmö stad
Melleruds kommun
Nykvarns kommun
Sotenäs kommun
Tjörns kommun
Ulricehamns kommun
Uppsala kommun
Vara kommun
Vaxholms stad
Åmåls kommun
Örebro kommun