Klimatanpassning nödvändigt för morgondagens dricksvatten

2021-10-14

Klimatförändringar påverkar inte bara tillgång på mat och olika råvaror. Det hotar även tillgång och kvaliteten på dricksvatten genom exempelvis torka och översvämning.
Med Livsmedelsverkets handbok för klimatanpassning får både dricksvattenproducenter och privatpersoner råd om hur de kan möta ett förändrat klimat.

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället och kan kräva att verksamheter anpassas och rustas därefter. Vädret kan bli mer extremt, blötare och med längre perioder av torka. I höst har exempelvis Gävleborg och Värmland fått mycket vatten medan det är ont om grundvatten i stora magasin i landets sydöstra delar.

2019 gav Livsmedelsverket, tillsammans med bland andra SMHI och Sveriges Geologiska Undersökning, ut en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Handboken har nu kompletterats med en digital utbildning.

-  Vårt budskap är tydligt; klimatanpassa nu! Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det blir billigare att förebygga än att hantera kriser, säger Pär Aleljung, krisberedskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Handboken ger konkreta råd om klimatanpassning till i första hand dricksvattenproducenter. Sedan den gavs ut har över 1100 personer deltagit i regionala workshops med boken som underlag.

För lite, för mycket, för varmt

Klimatförändringarna kan påverka dricksvatten på tre sätt: att det finns för lite vatten, för mycket eller att det blir för varmt.

Längre perioder utan nederbörd kan orsaka låga grundvattennivåer och vattenbrist, medan riklig nederbörd kan orsaka översvämningar och spola bort viktig infrastruktur som vattenledningar. Översvämningar kan även medföra föroreningar från marken till närmaste vattentäkt.

En värmebölja kan ge varmare råvatten i dricksvattentäkter, vilket ökar risken för algblomning och cyanotoxiner. Ett varmare dricksvatten kan även öka risken för att bakterier bildas i vattenledningarna.

Berör även brunnsägare

Även fastighetsägare med egen brunn behöver fundera på sitt dricksvatten från ett klimatperspektiv.

- Ser man att marken är blöt runt brunnen så finns det en ökad risk för att vatten tränger in och orsakar förorening. Andra tider på året handlar det om att vattnet ska räcka, så håll koll på din brunn. Om du upplever att vattnet luktar eller smakar annorlunda så bör du ta vattenprov för analys, säger Pär Aleljung.