Kalciumsorbat E 203 tas bort från listan över godkända tillsatser

2018-02-06

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa omprövar systematiskt alla godkända tillsatser. Eftersom inget företag skickat in de underlag som krävs för utvärdering av kalciumsorbat, E 203, tas tillsatsen bort från listan.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa omprövar systematiskt alla tillsatser som får användas i livsmedel. Nya tillsatser kan godkännas och andra kan strykas. Kraven på säkerhetsdokumentation har ökat under årens lopp och därför omprövas godkända tillsatser kontinuerligt.

2016 stod en rad konserveringsmedel i tur för översyn, bland annat kalciumsorbat (E 203). Efsa uppmanade de företag som ville använda de aktuella tillsatserna att skicka in nytt underlag med vetenskapliga och tekniska uppgifter som visar att tillsatserna inte på något sätt är skadliga för hälsan.

Inget företag har skickat in underlag för kalciumsorbat. Utan ett sådant underlag kan inte Efsa gå vidare med sin utvärdering av tillsatsen. Kalciumsorbat tas därför bort från listan över godkända tillsatser från och med 12 augusti 2018.

Noggrann prövning

Innan en tillsats får användas i livsmedel i Sverige och övriga EU måste den godkännas av EU-kommissionen. Ett godkännande av en tillsats kan aldrig ges generellt. Varje tillsats godkänns för att användas i ett visst livsmedel eller i en viss grupp av livsmedel och med begränsad mängd.

För att en tillsats ska bli godkänd får den inte innebära en risk för människors hälsa. Det räcker inte heller med att den är undersökt och testad på företagets egen forskningsenhet. För bedömning om livsmedelstillsatser kan innebära en risk för människors hälsa tar EU-kommissionen hjälp av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Ytterligare upplysningar för journalister
Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40