Pressmeddelanden

 • Höjda matpriser riskerar att påverka folkhälsan

  Många uppger att högre priser på mat påverkar vad de köper i livsmedelsbutiken. När Livsmedelsverket frågar hur matpriserna påverkar konsumenterna så blir svaret att de köper mindre av bland annat grönsaker och frukt, mjukt bröd, fisk och kött. På lång sikt riskerar ändrade matvanor att leda till negativa effekter på folkhälsan.

  2023-03-30 - Pressmeddelanden

 • Efsa: Skärpt bedömning av nitrosaminer i mat

  Nu skärper den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), sin bedömning av ämnet nitrosaminer i mat. Efsa konstaterar i sin nya bedömning att den mängd nitrosaminer vi får i oss via maten kan innebära en större hälsofara än man tidigare trott.

  2023-03-28 - Pressmeddelanden

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar för både livsmedelsföretag och kommuner.  

  2023-03-28 - Pressmeddelanden

 • Information från Livsmedelsverket ska hjälpa företag inför elavbrott

  Hur tätt matvaror ligger och hur de är förpackade är några faktorer som spelar stor roll för hur länge livsmedel klarar sig om det blir elavbrott. Livsmedelsverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram information som ska hjälpa livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott.

  2023-03-17 - Pressmeddelanden

 • Blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning

  EU-kommissionen har sagt ja till att blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning. Det innebär att Sörmlands Ädel får en kvalitetsstämpel som gör att osten måste tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom Södermanland. All verksamhet från bete, mjölkproduktion, ystning och lagring måste ske inom landskapet.

  2023-03-15 - Pressmeddelanden

 • WHO:s mål om minskat saltintag till 2025 kommer inte att uppnås

  Vi kommer inte att nå det globala målet om att minska saltintaget med 30 procent till år 2025, det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i en rapport. Enligt WHO skulle 7 miljoner liv kunna räddas till 2030 om åtgärder införs för att minska saltmängden i mat. I nuläget är det endast fem procent av WHO:s medlemsstater som bedöms använda sig av tillräckliga strategier för att sänka saltkonsumtionen.

  2023-03-14 - Pressmeddelanden

 • Fler växtbaserade alternativ i nya grönare Matcirkeln

  De flesta behöver äta grönare – mer mat från växtriket är bra både för hälsan och klimatet. För att uppmuntra till mer hållbara matvanor har Livsmedelsverket tagit fram en grönare version av Matcirkeln. I den får de växtbaserade alternativen betydligt större plats än tidigare.

  2023-03-02 - Pressmeddelanden

 • Myndighetsgemensam rapport: Förberedda företag avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning

  Starka och väl förberedda företag är centrala för att Sverige ska ha tillgång till mat och vatten i kris och krig. Att identifiera särskilt viktiga verksamheter, kartlägga företagens förmåga och ge rätt stöd är därför prioriterat i myndigheternas arbete med livsmedelsberedskap. För att öka företagens motståndskraft föreslår Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett särskilt investeringsstöd. Men för att klara försörjningen måste alla delar i livsmedelssystemet stärkas.

  2023-03-01 - Pressmeddelanden

 • Fler nödvattentankar stärker Sveriges beredskap för dricksvattenkriser

  Sveriges beredskap för att kunna hantera dricksvattenrelaterade kriser har stärkts. Livsmedelsverket har köpt in fler och större nödvattentankar som ska lagras på fler platser i landet.

  2023-02-08 - Pressmeddelanden

 • Var fjärde restaurang och kafé lämnar fel information om allergena ingredienser

  I ett nationellt kontrollprojekt granskades den allergeninformation som gavs för totalt 4344 produkter hos 2172 restauranger, kaféer och andra storhushåll. Fel allergeninformation lämnades för 17 procent av produkterna och totalt hos 25 procent av verksamheterna.

  2023-02-07 - Pressmeddelanden