Information från Livsmedelsverket ska hjälpa företag inför elavbrott

2023-03-17

Hur tätt matvaror ligger och hur de är förpackade är några faktorer som spelar stor roll för hur länge livsmedel klarar sig om det blir elavbrott. Livsmedelsverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram information som ska hjälpa livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott.

Livsmedelsverket gör många saker för att stödja företagen i deras beredskapsarbete. Nu har vi samlat information till livsmedelsföretag kring hur de kan förbereda sig för elavbrott. Exempelvis kan luft som finns i förpackningar och hur tätt varor ligger packade påverka hur länge kylvaror kan hålla temperaturen vid ett elavbrott.

- Vi hoppas att informationen ska användas och leda till att fler företag klarar ett elavbrott utan att förlora pengar eller att ätbar mat går till spillo, säger Maria Florin, chef för Avdelning dricksvatten och kemiska risker.

Andra tips till företagen är att täcka över kyldiskar och att i förväg veta vilka varor som klarar en temperaturhöjning sämre. Vissa livsmedel är mer känsliga än andra, till exempel fisk.

För att undvika matsvinn är det bra att ha en plan för hur livsmedel som påverkats av elavbrottet kan användas på ett säkert sätt.

- Exempelvis kan varor gå att skicka till ett tillagningskök, säger Maria Florin.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40