Hur äter unga?

2016-06-02

För första gången i Sverige genomförs nu en nationell undersökning av ungdomars matvanor, Riksmaten Ungdom. Rekryteringen av skolor som vill medverka har startat och responsen är positiv – fler än tjugo skolor har redan tackat ja och jobbet med att kontakta omkring 250 skolor och få med dem på tåget fortsätter.

Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten Barn 2003, på yngre barn, visade att så mycket som en fjärdedel av energin som barnen fick i sig kom från godis, läsk, snacks, kakor, glass och efterrätter. Och att de åt alldeles för lite grönsaker och frukt.

– Det ska bli intressant att se om det ser likadant ut bland äldre ungdomar. Och om det finns stora skillnader mellan ungdomarna. Det är viktigt att hitta riskgrupper för att kunna främja en bättre och mer jämlik hälsa i Sverige, säger Anna-Karin Lindroos, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Kunskap om vad Sveriges befolkning egentligen äter är en viktig grund för Livsmedelsverkets arbete för säker mat och bra matvanor. Resultaten från matvaneundersökningarna används för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar, utveckla kostråd och ta fram underlag för lagstiftning om till exempel gränsvärden för bekämpningsmedel, tillsatser eller vitaminberikning.

För första gången görs nu en undersökning bland ungdomar och resultaten kommer att redovisas under 2018.

Från och med september 2016 och till och med sommaren 2017 genomför vi besök på skolor där eleverna får rapportera vad de äter och svara på enkätfrågor. Sammanlagt beräknas 3 000 elever från årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet delta, från cirka 250 skolor från Lappland till Skåne. Dessutom samlas blod- och urinprover in från en mindre grupp för att se om det finns ungdomar i Sverige som riskerar att få i sig för lite näringsämnen eller för mycket miljögifter från maten.

– Vi är väldigt glada för den positiva starten vi har fått i vår rekrytering av skolor. De rektorer vi får tag på är nyfikna och tycker att studien är intressant och viktig. Vi har redan fler än 20 klasser som har tackat ja till att medverka, säger Anna Karin Lindroos.

– Vår förhoppning är att många, både skolpersonal och elever, ska tycka att det är roligt att bidra till forskningen och bli intresserade av matens och rörelsens betydelse för hälsan, säger Anna Karin Lindroos.

Ytterligare upplysningar för journalister
Livsmedelsverkets pressjour, 018-17 53 40