Högstadieelever lär sig privatekonomi genom minskat matsvinn

2022-01-25

Nu bjuder Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket in hem- och konsumentkunskapslärare runt om i landet för att delta i initiativet Svinnrik. Syftet med kampanjen är att stärka ungdomars privatekonomiska kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att bidra till en hållbar utveckling.

Varje år slänger svenska hushåll runt 19 kilo ätbar mat per person och häller ut 18 kilo mat och dryck i vasken. Sammanlagt slängs alltså 37 kilo mat per person och år. Det innebär en stor påverkan på klimatet men även den egna plånboken. För en familj på fyra personer kan matsvinnet motsvara en kostnad på flera tusen kronor per år, vilket är pengar som skulle kunna göra stor skillnad för hushållsekonomin menar initiativtagarna.

Matsvinn är slöseri med pengar

”Mat är den enskilt största utgiften för många hushåll vilket innebär att det är flera tusenlappar per år som slängs direkt ner i soptunnan. Att lära sig spara och investera dessa pengar tidigt och regelbundet kan potentiellt göra dig till miljonär i framtiden” säger Niklas Uppenberg, projektledare för Finansinspektionens utbildningssatsningar i privatekonomi.

Genom att delta i kampanjen får hem- och konsumentkunskapslärarna tillgång till material i form av uppgifter, utmaningar och föreläsningar med koppling till matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen.

Viktig insats för klimatet

Mat och matsvinn har enorm påverkan på klimatet. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras, vilket motsvarar cirka 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser. Det allra mesta matsvinnet sker i hushållen. För att rädda klimatet har FN beslutat att det globala matsvinnet ska halveras.

- Det är viktigt att alla, även yngre förstår varför att det är viktigt att inte slänga mat. Vi tror att hem- och konsumentkunskapsundervisningen är ett bra sätt att väcka engagemang även hos barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern. Med den här satsningen vill vi ge inspiration och stöd till lärarna genom undervisningsmaterial som kan ge eleverna mer kunskap om matsvinn och dess påverkan både på ekonomin, miljön och på klimatet, säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets projekt för minskat matsvinn.

Om initiativet Svinnrik

Kampanjen är en del av den globala temaveckan Global Money Week som pågår mellan den 21-27 mars, med syfte att genom olika initiativ främja ungas finansiella kunskaper och förmåga, genom att utgå från matsvinn och kunskap om varför det är viktigt att inte slänga mat. Bakom initiativet står Finansinspektionen och Livsmedelsverket.

Undervisningsmaterialet som tas fram i samband med temaveckan är gratis och går att använda när som helst under hela läsåret.

Global Money Week är ett årligt arrangemang på inititiv av OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE).

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40
Finansinspektionens presstjänst: 070-300 47 32