Hela Sverige får svinnsikt

2020-09-28

Majoriteten av allt matsvinn uppstår i hemmen. Ändå tror många att det är andra som slänger mat, inte de själva. Nu vill Livsmedelsverket tillsammans med andra aktörer öka insikten om hur mycket mat som faktiskt slängs i onödan – och att det går att göra något åt det!

– Vi vill peppa alla konsumenter att mäta hur mycket mat som slängs i onödan under en dag och hoppas vår svinnsikts-coach kan inspirera fler att ta vara på den resurs som maten är. Det kan bli win-win både för miljön och för plånboken, säger Livsmedelsverkets projektledare Karin Fritz.

Flera myndigheter, livsmedelsbranschen och andra organisationer kraftsamlar under devisen Hela Sverige får #svinnsikt i slutet av september. På Livsmedelsverkets webbplats finns det nya testet svinnsikts-coachen, en möjlighet att få koll på sitt matsvinn och tipsas om enkla förändringar.

– Med lite träning går det lätt att få in det här tänket i vardagen. Ett vanligt misstag är till exempel att fastna vid bäst före-datumet på maten. Det bästa är att träna upp sina sinnen – bäst-före-snooza så mycket som möjligt – det vill säga titta, lukta, smaka innan du slänger något, säger Karin Fritz.

Hela världen uppmärksammar matsvinnet den 29 september

En tredjedel av all mat som produceras i världen hamnar aldrig i någons mage. Det är ett enormt slöseri med resurser och miljö. FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030, något även Sverige har antagit.

För att sätta extra ljus på frågan har FN instiftat den internationella matsvinnsdagen – The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (#FLWDay) – som går av stapeln för första gången den 29 september 2020. Hela världen uppmärksammar dagen på olika sätt. I Sverige har vi valt att genomföra kommunikationssatsningen Hela Sverige får #svinnsikt vecka 40–41.

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har ett flerårigt regeringsuppdrag för ett minskat matsvinn. Arbetet innebär samarbete med en stor mängd olika aktörer.

– Det är glädjande att matsvinnsfrågan engagerar så många! Alla – producenter, förpackningsindustrin, handeln, offentliga verksamheter, myndigheter och vi konsumenter – behöver hjälpas åt om vi ska lyckas minska matsvinnet, säger Karin Fritz.

#svinnsikt #minskamatsvinnet #FLWDay