Nyheter

Här är Livsmedelsverkets nya expertgrupp i nutrition och folkhälsa

2016-01-20

Livsmedelsverkets expertgrupp i nutrition och folkhälsa för 2016-2018 är utsedd. Gruppen hjälper till med att bevaka forskningen men fattar inga beslut.

Gruppen i sin nuvarande form bildades 2013, och nu har den förnyats genom en öppen rekryteringsprocess. På expertgruppens möten diskuteras aktuella frågor inom området, till exempel kostråd, matvaneundersökningar eller nya forskningsresultat.

- Expertgruppen hjälper oss att bevaka forskningen inom bra matvanor och hälsa. Genom den får vi bredare inblick i vad som är aktuellt inom forskningsområdet nationellt och internationellt, säger Annica Sohlström, tillförordnad generaldirektör på Livsmedelsverket och gruppens ordförande.

Öppen rekryteringsprocess

Alla som ville hade möjlighet att söka, men för att komma i fråga för uppdraget krävs att man publicerat vetenskapliga artiklar inom sitt expertområde. Drygt trettio personer lämnade in en intresseanmälan och många av dem hade mycket goda meriter. Prioriteringen av de sökande har gjorts av Livsmedelsverket med stöd av nutritionsexperterna Ursula Schwab, Finland och Inga Thorsdottir, Island.

Förutom den vetenskapliga kompetensen inom olika områden med anknytning till folkhälsonutrition har Livsmedelsverket strävat efter att ledamöterna ska ha anknytning till universitet och högskolor över hela landet, att det ska finnas både kvinnor och män i gruppen och att erbjuda plats till personer som inte tidigare varit ledamöter. Hälften av ledamöterna i den nya expertgruppen har inte varit med tidigare.

Så förhindras intressekonflikter och jäv

Innan en person tillsätts i någon av Livsmedelsverkets expertgrupper måste hen redovisa eventuella beroenden för att undvika jäv- eller intressekonflikter, till exempel eventuella kopplingar till företag och organisationer. Läs mer om Livsmedelsverkets rutiner för att hindra intressekonflikter och jäv i länken nedan.

Expertgruppen 2016-2018

I den nya expertgruppen finns ledamöter med kunskap inom bland annat nutrition för barn och äldre, samband mellan matvanor och sjukdom, hälsoekonomi samt utveckling av livsmedel.

Livsmedelsverkets urval:

Professor Roger Andersson, SLU, Uppsala

Professor Magnus Domellöf, Umeå Universitet

Professor Ulf G Gerdtham, Lunds Universitet

Professor Agneta Hörnell, Umeå Universitet

Professor Christel Larsson, Göteborgs Universitet

Medicine Doktor Ingrid Larsson, Göteborgs Universitet

Medicine Doktor Maria Magnusson, Göteborgs Universitet

Docent Paulina Nowicka, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Rothenberg, Högskolan i Kristianstad

Docent Emily Sonestedt, Lunds Universitet

Professor Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet

Professor Alicia Wolk, Karolinska Institutet

Professor Agneta Yngve, Örebro Universitet

Professor Agneta Åkesson, Karolinska Institutet

Representanter utsedda av andra myndigheter:

Folkhälsomyndigheten: Marita Friberg

Socialstyrelsen: Maria Biörklund-Helgesson och Carl-Erik Flodmark

Ytterligare upplysningar:
Livsmedelsverkets pressjour, 018-17 53 40