Halverat matsvinn i sikte 2030?

2020-03-02

Nu lämnar Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket slutrapport för uppdraget 2017-2019 om minskat matsvinn till regeringen. Genomförandet av den nationella handlingsplanen är påbörjat, men det är mycket kvar att göra för att matsvinnet ska vara halverat till 2030. Myndigheterna har därför fått ett nytt gemensamt sexårigt uppdrag.

Handlingsplanen "Fler gör mer" är en del av resultatet av det uppdrag om minskat matsvinn som Livsmedelsverket haft tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket 2017- 2019. I handlingsplanen finns åtgärder för att minska matsvinnet som redan har lett till konkreta resultat:

• Ett förslag till nationellt mål är under framtagande och utveckling har skett kring uppföljningar och mätningar.
• En frivillig överenskommelse mellan branschen och regeringen är på gång.
• Åtgärder är påbörjade som underlättar för konsumenten att göra rätt.
• Forskning och innovation pågår inom vissa matsvinnsfrågor

Mer behöver göras

För att halvera matsvinnet och minska förlusterna enligt målen i Agenda 2030 behöver fler aktörer bli aktiva inom fler områden – fler behöver göra mer. Alla som på olika sätt kommer i kontakt med mat behöver bidra till att halvera matsvinnet från jord till bord.

- Det finns bra förutsättningar för att vi ska lyckas. Men alla måste hjälpa till. Butiker och restauranger kan till exempel göra mycket för att underlätta för konsumenter att inte köpa mer än de behöver, säger Karin Fritz, projektledare på Livsmedelsverket

Nytt uppdrag