Hälsosam mat, en väg att nå hållbarhetsmålen – konferens 1 november

2017-10-31

Hållbar livsmedelsproduktion hänger ihop med hälsosamma matvanor. Det är utgångspunkten för den internationella konferensen" Healthy meals – a way to environmental, economic and social sustainability?".

Nationellt nätverk för bra matvanor arrangerar tillsammans med den Europeiska organisationen för folkhälsa, EUPHA, en halvdagskonferens 1 november i Stockholm.

På plats finns både svenska och internationella föreläsare. Några exempel från programmet:

  • Deltagarna får höra hur staden Gent i Belgien har ställt om sin livsmedelsförsörjning med utgångspunkt från hållbarhetsmål.
  • Föreläsare från University of London talar om vilka förutsättningar måste finnas för att göra hållbar mat till norm.
  • EAT/Stockholm Resiliance Centre bidrar med en föreläsning om vetenskapliga kriterier för omställning av global livsmedelsförsörjning.
  • Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström avslutar eftermiddagen på temat "Mat, hälsa och jämlikhet från ett Agenda 2030-perspektiv"

Miljösmarta matval

Livsmedelsverkets råd om bra mat tar hänsyn både till hälsa och till miljö. Att äta mer vegetariskt, mindre rött kött och dra ner på godis, läsk och kakor är bra för hälsan men minskar även matens miljöpåverkan.