Hälften så många matförgiftningar under pandemin – ny rapport från Livsmedelsverket

2021-11-23

Troligen har pandemiåtgärder som ökad handtvätt och avstånd inte bara haft dämpande effekt på covid utan även på matförgiftningar. Antalet rapporterade matförgiftningar mer är halverades under 2020 jämfört med året innan.

Kommunernas livsmedelskontroll utreder inrapporterade fall av matförgiftning. Resultaten ska sedan rapporteras vidare till Livsmedelsverket. Under 2020 minskade antalet inrapporterade fall med nästan 54 procent jämfört med 2019. Från mars, när restriktionerna infördes, minskade de flesta sorters smittor markant. En trolig orsak är att många avstod från restaurangbesök under året samtidigt som fler tvättade händerna mer noga och höll avstånd till andra.

-  När restriktionerna infördes avtog vinterkräksjukan kraftigt. Det visar bland annat hur stor effekt det har att tvätta händerna noga och ofta, säger Jonas Toljander risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket

Även om spridningen av vinterkräksjuka minskade under 2020 orsakade norovirus flest sjukdomsfall under året, 22 utbrott med sammanlagt 513 sjuka. En bakterie som tidigare har varit relativt ovanlig som sjukdomskälla i Sverige, Vibrio parahaemolyticus, kopplades till ett utbrott där 50 personer blev sjuka.

Livsmedelsverkets rapport baseras på 173 rapporter om misstänkta eller bekräftade matförgiftningar med sammanlagt 1 314 sjukdomsfall. Den vanligaste orsaken till smitta var fel temperatur eller fel tid vid förvaring av maten. Det angavs som orsak i 21 rapporter. Det kan till exempel vara för låg temperatur vid varmhållning eller för hög temperatur vid kylförvaring.

-  Att se till att temperaturen är rätt är ett lätt sätt att minska risken för matförgiftning. Rätt förvaringstemperatur minskar dessutom matsvinnet då maten håller längre, säger Jonas Toljander

Fler behöver rapportera in när de blivit matförgiftade

En förutsättning för att livsmedelskontrollen ska kunna följa upp och stoppa matförgiftningar samt förebygga nya fall är att kommuner får in anmälningar från allmänheten. Rapporteringen har ökat men det är fortfarande för få som gör en anmälan vid misstänkt matförgiftning.