Ha koll på både tillgång och kvalitet på brunnsvatten i sommar

2020-06-11

Ska du tillbringa mer tid hemma eller i stugan i sommar och har egen brunn? Då finns det anledning att bevaka både tillgång och kvalitet på dricksvatten.

Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från egen brunn i Sverige. Cirka häften av dem har det i sin permanenta bostad och hälften i ett fritidshus. Det innebär bland annat att de har eget ansvar för att vattnet räcker och att det har den kvalitet som ställs på dricksvatten.

- Enskilda brunnsägare behöver ha koll på två saker; räcker vattnet för de behov som finns och är det tillräckligt bra? I sommar, när fler kan väntas semestra hemma, vara i stugan mer än vanligt eller kanske nyss köpt ett fritidshus, påminner vi därför om detta, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelverket.

Provtagning var tredje år

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år, oftare om små barn ska dricka det. Provtagning sker på ackrediterat laboratorium eller dit kommunens miljöförvaltning hänvisar. Kommunen kan också ge råd om det är något särskilt att tänka på i specifika områden.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel så vi råder alla att förebygga risken för att det tar slut. Men också att ha en plan för om det tar slut eller om det av andra skäl inte går att använda. Det är alltid billigare och enklare att planera i förväg än att agera akut, säger Christina Lantz.

Känsliga för torka

Just nu varierar grundvattennivåerna i små magasin från mycket över till mycket under det normala för årstiden. Små magasin, dit egen brunn räknas, är mest känsliga och nivåerna kan snabbt ändras. Om efterfrågan är större än tillgången uppstår så kallad vattenbrist.

- Här kan alla, oavsett om man har egen brunn eller inte, följa utvecklingen och använda vattnet smart. Man kan till exempel samla regnvatten för bevattning och stänga av vattnet medan man borstar tänder eller tvålar in sig, säger Christina Lantz.

Om det är svårt att kontrollera tillgången i egen brunn så kan Sveriges Geologiska undersökning publicering av grundvattennivåer ge en vägledning (länk nedan). Sidan uppdateras regelbundet.