Grebbestadostron får skyddad ursprungsbeteckning i EU

2023-05-22

Vildfångade Grebbestadostron har fått EU:s märkning skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att de nu kan märkas med den rödgula ursprungsbeteckningen (SUB).

Det är levande vildfångade atlantostron (Ostrea edulis) som fångas i området Grebbestads norra och södra skärgårdar som får skyddad ursprungsbeteckning. För att få märka med den skyddade beteckningen ska fisket följa den angivna produktspecifikationen.

En mindre del Grebbestadsostron fiskas med håv av fiskare utrustade med vattenkikare och vadarbyxor. Huvuddelen av ostronen fiskas av erfarna dykare som för hand plockar ostronen utan att vidröra bottnen. Därmed rör dykaren inte upp material från bottnen utan de ostron som lämnas kvar kan fortsätta filtrera det rena klara vattnet i produktionsområdet.

Skyddade beteckningar i EU

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Svenska produkter och livsmedel som har ursprungsbeteckning SUB:

  • Grebbestadostron
  • Hånnlamb, kött från gutefår
  • Kalix Löjrom
  • Rökt Vättersik
  • Upplandskubb
  • Vänerlöjrom
  • Wrångebäcksost

Mer information

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40
Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter: 
Prenumerera