Fortsatt arbete för enklare hantering av vildsvin

2020-05-12

Livsmedelsverket ska ta fram förslag på ny lagstiftning och utreda ekonomiskt stöd för att göra det enklare att ta vara på och sälja vildsvinskött.

Det finns ett stort överskott på vildsvin i Sverige och ett sätt att minska stammen är att göra det lättare att ta till vara och sälja köttet. Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet för en förenklad hantering av vildsvinskött. Det bedöms leda till ökade produktionsmöjligheter för svenska livsmedelsföretag och göra det lättare för konsumenter att få tag på vildsvinskött i butikerna.

- Målet är att vi ska ha ett enklare system än idag med tydliga rutiner och så lite administration för företagen som möjligt, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket.

Uppdraget grundar sig på de förslag till åtgärder som Livsmedelverket skickade till regeringen i december 2019. Rapporten belyste vikten av ett delat ansvar mellan flera aktörer och har nu resulterat i uppdrag även till Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i Kronoberg län. Livsmedelsverkets del i arbetet blir att förenkla reglerna kring slakt och försäljning utan att släppa på kraven på livsmedelshygien eller säkerhet.

- Det är glädjande att de förslag som vi lämnade förra året har fått så stort stöd. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med frågorna tillsammans med andra myndigheter och branschen, säger Mattias Åsander.

Klart till år 2022

Regeringsuppdraget innebär att Livsmedelsverket fram till år 2022 ska:

  • utreda hur subventioner för trikin-och cesiumtester samt hantering av de vildsvinskroppar som har för höga halter av trikiner eller cesium ska gå till (ska redovisas december 2020).
  • ta fram förslag till ny lagstiftning som gör det möjligt för specialutbildade jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument samt för jägare att sälja små mängder vildsvin med pälsen på till lokala detaljhandelsanläggningar (ska redovisas mars 2021).
  • uppdatera vägledningar till jägare och ta fram ny vägledande information samt utbildning för kontrollmyndigheter avseende detaljhandelsanläggningar och uppsamlingscentraler.
  • informera företag om den nya lagstiftningen och vägledningar avseende små mängder av vildsvin.
  • stödja i uppdatering och framtagande av branschriktlinjer för vilthanteringsanläggningar och lokala detaljhandelsanläggningarna.

 

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40