Utredning om subventionerade prover av vildsvin är klar

2020-11-30

Livsmedelsverket har utrett hur staten kan betala provtagning av cesium och trikiner i vildsvinskött. Då blir kostnaden lägre för de som får sälja köttet vidare, vilket kan stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion. 

Vildsvin som bökar i svensk skog och mark kan ha höga halter av cesium som finns kvar efter Tjernobylolyckan. Vildsvinsköttet kan även innehålla parasiten trikiner. Därför måste vildsvinskött som ska säljas till konsument provtas. Kostnaden för cesium- och trikinanalyser ligger idag på enskilda jägare och vilthanteringsanläggningar.

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett om och hur staten ekonomiskt kan stödja provtagningen av cesium och trikiner samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det. Just höga omkostnader har tidigare identifierats som ett hinder till varför fler vildsvin inte lämnas in till fortsatt hantering i livsmedelskedjan.

Fokus på de som får sälja köttet

Livsmedelsverket har i utredningen fokuserat på att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion och där vildsvin bedöms vara en outnyttjad resurs. Därför föreslås vilthanteringsanläggningar, särskilt utbildade jägare och vilthanterande detaljhandelsanläggningar få ta del av subventionerna.

- Det förutsätter dock att förslaget om att specialutbildade och registrerade jägare och detaljhandelsanläggningar får sälja vildsvinskött till konsument, godkänns. Den utredningen pågår och ska presenteras i mars nästa år, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket och projektledare för pågående utredningar om vildsvin.

När det gäller cesiumanalyser föreslås subventionen gälla för vildsvin som skjutits i vissa definierade nedfallsområden.

Enkelt och kostnadseffektivt bärande ledord

Livsmedelsverket föreslår ingen ersättningsnivå för provtagning och destruktion men säger att ersättningen bör vara fast och lika för alla subventionsmottagare.

-  Våra ledord är att det ska vara så enkelt som möjligt för företag och jägare att få ut ersättningen. Med en fast summa så blir det även administrativt enkelt och kostnadseffektivt att hantera, säger Mattias Åsander. 

Handläggning och utbetalning av subventionerna föreslås läggas på Jordbruksverket och integreras med ett samlat digitalt system som utreds av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Utredningen skickas den 1 december 2020 till regeringen för vidare hantering och beslut.

 

Ytterligare upplysningar för journalister
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40