Fler nödvattentankar stärker Sveriges beredskap

2022-06-27

Den nationella beredskapen för att kunna förse befolkningen med dricksvatten vid kris stärks. Antalet nödvattentankar som kommuner kan låna ska både bli fler och större.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste det finnas en plan och förmåga för att hantera oväntade händelser kring det. Verkligheten kommer ibland ikapp först vid störningar, som exempelvis i Nyköping och Oxelösund, där en stor vattenläcka nyligen tvingade kommunerna att låna och ställa ut nödvattentankar i nästan en vecka.

Det är varje kommuns ansvar att se till att hushåll och samhällsviktiga verksamheter som exempelvis skola, vård och omsorg har tillgång till dricksvatten även vid kris. Om kommunens egna nödvattentankar inte räcker till, eller om sådana saknas, kan de begära stöd från ett nationellt lager av nödvattentankar. De finns utplacerade på några platser i landet och administreras av nationella Vattenkatastrofgruppen, VAKA, som leds av Livsmedelsverket. Men de täcker inte längre behoven.

- Efterfrågan på nödvattentankar vid exempelvis torka är redan idag större än vad vi kan tillgodose. Vid en omfattande störning i storstadsområden, eller om flera kriser inträffar samtidigt kommer inte befintligt lager att räcka för att ge både hushåll och samhällsviktig verksamhet som skola, vård och omsorg tillgång till dricksvatten, säger Christina Nordensten, krisberedskapshandläggare och chef för VAKA.

Viktigt för att säkra dricksvatten till alla

För att kunna hantera både fler och samtidiga störningar ska Livsmedelsverket köpa in fler nödvattentankar samt stora tankar för att kunna transportera rent dricksvatten längre sträckor. Ytterst handlar det om att stärka Sveriges förmåga att ge befolkningen dricksvatten vid kris.

- Kommunal krisplanering ska inte bygga på att resurser tillförs utifrån för att lösa tillgång på dricksvatten. Varje kommun måste skapa en nödvattenplan för att hantera det oväntade. Men små kommuner kan behöva hjälp och vid riktigt stora händelser med många personer som drabbas - där är nödvattentankar till riktigt stor nytta, säger Christina Nordensten.

Tidigarelagd satsning på tio miljoner kronor

Utökningen är planerad sedan tidigare men tidigareläggs som en del i vårändringsbudgeten. Satsningen är på totalt tio miljoner kronor. Hur många nya och större nödvattentankar det blir är inte klart. Upphandling pågår och målet är att ha dem på plats innan årets slut.

Erfarenheter från skarpa händelser och övningar visar hur komplext det är att försörja städer med nödvatten och hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att kunna hantera svåra situationer. Vid sidan om stöd för att ta fram en nödvattenplan, genomför Livsmedelsverket också nödvattenövningar med kommuner och länsstyrelser. Under 2021 – 2022 har åtta län och ett antal kommuner övats.

Fakta/ VAKA

  • VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som leds av Livsmedelsverket. Gruppen ger stöd till kommuner och regioner som drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.
  • VAKAs medlemmar kommer från kommunala verksamheter som dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst.
  • Medlemmarna i VAKA är fördelade över hela landet och har tillgång till ett brett expertnätverk (myndigheter med flera) som används i varje unik situation. Gruppen är specialutbildad för detta uppdrag och vidareutbildas kontinuerligt.

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40

Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter Prenumerera