Fler nödvattentankar stärker Sveriges beredskap för dricksvattenkriser

2023-02-08

Sveriges beredskap för att kunna hantera dricksvattenrelaterade kriser har stärkts. Livsmedelsverket har köpt in fler och större nödvattentankar som ska lagras på fler platser i landet.

Det är varje kommuns ansvar att se till att hushåll och samhällsviktiga verksamheter som exempelvis skola, vård och omsorg har tillgång till dricksvatten även vid kris. Om kommunens egna nödvattentankar inte räcker till kan de begära stöd från Livsmedelsverkets nationella lager av nödvattentankar. Detta lager har nu utökats med både fler och större tankar. Tidigare lagerdepåer har förstärkts och en ny ska öppnas, vilket ger större geografisk spridning i landet.

- Ytterst handlar det om att stärka Sveriges förmåga att ge befolkningen dricksvatten vid kris. Om inte hushåll och samhällsviktig verksamhet som skola, vård och omsorg har tillgång till dricksvatten så får det snabbt stor påverkan på samhället, säger Christina Nordensten, krisberedskapshandläggare och chef för den nationella Vattenkatastrofgruppen, VAKA, som beslutar om och administrerar tankarna.

Viktigt att ha en nödvattenplan

Det är komplext att försörja städer med nödvatten. Livsmedelsverket har under flera år genomfört övningar i nödvattenplanering och tagit fram stöd för arbetet. Under 2021-2022 har åtta län och ett 70-tal kommuner övats tillsammans med regioner och privata samhällsviktiga aktörer.

- Även om det nationella lagret nu har utökats så måste arbetet för att ha en egen beredskap fortsätta på lokal nivå, säger Christina Nordensten.

Fakta/ VAKA

  • VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som leds av Livsmedelsverket. Gruppen ger kostnadsfritt stöd till kommuner och regioner som drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.
  •  VAKAs medlemmar kommer från kommunala verksamheter som dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst.
  • Medlemmarna i VAKA är fördelade över hela landet och har tillgång till ett brett expertnätverk (myndigheter med flera) som används i varje unik situation. Gruppen är specialutbildad för detta uppdrag och vidareutbildas kontinuerligt.

En av de nödvattentankar som köpts in för att kunna stärka beredskapen för dricksvattenkriser.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40