Så undviker du att bli magsjuk av campylobacter

2020-06-29

Samma varianter av campylobacter som hittades i färskt kycklingkött i augusti 2019 fanns även hos många av de personer som blev sjuka av campylobacter. Det tyder på att färsk kyckling fortfarande är en vanlig smittkälla i Sverige.

Livsmedelsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten undersökt om campylobacter i färsk kyckling orsakar sjukdomsfall i Sverige. Undersökningen visar att samma varianter av campylobacter som i slutet av sommaren 2019 hittades i färskt kycklingkött i butik även fanns hos många av de personer som blev sjuka av campylobacter samma tid. Det tyder på att färsk kyckling fortfarande är en vanlig smittkälla i Sverige.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete inom svensk kycklingproduktion har fått effekt, framför allt i uppfödningen. I kycklingflockarna har förekomsten av campylobacter minskat kraftigt de senaste åren, vilket också minskar risken för att människor ska smittas. Men trots minskningen visar Livsmedelsverkets undersökningar att det viss tid på året ofta finns campylobacter i kycklingkött i butik. 

- Det betyder att det fortfarande är viktigt att tänka på att ha god hygien i köket när man tillagar kyckling säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket

Tänk på det här när du lagar kyckling

Med bra hygien i köket minskar risken att smittas av campylobacter. Fryst kyckling innehåller ofta mindre bakterier än färsk eftersom en stor del av bakterierna dör vid infrysningen.

 • Tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat kyckling.
 • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
 • Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.

  Campylobacter från butik och klinik – jämförelser 2019
  L 2020 nr 12 - Campylobacter i färsk kyckling från butik
  Ytterligare upplysningar för journalister:
  Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40