Färre fynd av listeria i mat

2017-09-19

Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av fisk- eller charkprodukter. Det visar två kontrollprojekt som genomfördes under 2016.

Bland varor i butik analyserades sammanlagt 601 prov av skivad kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter. Proverna togs i 46 kommuner.

Listeria fanns i 12 (4 %) av 290 prov av kallrökt eller gravad fisk. Det är betydligt färre fynd av bakterien i kallrökt eller gravad fisk än 2010, då bakterien hittades i 14 procent av proven.
Endast i 3 av 311 charkprodukter hittades listeria och det var i låga halter.

Provtagning på produktionsanläggningar 2016

Livsmedelsverket och tre kommuner tog prov på utrustning och i lokaler där ätfärdiga livsmedel produceras vid 22 charkanläggningar och 25 fiskanläggningar.

Listeria hittades på 14 procent av charkanläggningarna och 28 procent av fiskanläggningarna. Det är en minskning sedan förra kartläggningen.

Enstaka prov med höga halter

Trots en generell minskning hade några produkter höga halter av Listeria monocytogenes.
– Det går åt rätt håll, men det är viktigt med fortsatt fokus på Listeria. Företagen, och även myndigheterna, måste arbeta för att minska riskerna för förorening och tillväxt av Listeria i ätfärdiga livsmedel, säger smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Listeria monocytogenes

Infektion med Listeria monocytogenes är ovanlig. Men bakterien kan orsaka allvarlig sjukdom hos framför allt gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Till skillnad från de flesta andra bakterier kan listeria föröka sig i kylskåpstemperatur och i förpackningar med vakuum eller skyddande atmosfär, men förökningen sker långsammare ju kallare det är. Störst risk för listeria finns därför i livsmedel som förvaras flera veckor i kylskåp och sedan äts utan att först värmas upp.

Antalet insjuknande har ökat sakta under de senaste tjugo åren, vilket delvis kan bero att en större andel av de äldre har nedsatt immunförsvar på grund av olika sjukdomar eller behandlingar.

 

Ytterligare upplysning för journalister
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 4