Nyheter

Fågelinfluensan påverkar märkningen av ägg

2017-02-15

Fågelinfluensan gör att ägg från utehöns kan bli en bristvara. När värphöns som normalt vistas utomhus hållits inne i mer än tolv veckor i sträck får äggen inte längre säljas som "ägg från utehöns".

I slutet av november beslutade Jordbruksverket att värphöns tillsvidare inte får vistas utomhus på grund av fågelinfluensan. Ägg från höns som normalt har tillgång till utomhusvistelse får inte säljas som ”ägg från utehöns” om hönsen hålls inne i mer än tolv veckor i sträck sedan de blivit värpmogna. Nu har det gått tolv veckor och det innebär att äggen istället ska saluföras som ”ägg från frigående höns inomhus”.

- Att märkningen måste ändras är alltså en naturlig följd av att hönsen nu går inomhus. Informationen till konsumenter måste stämma överens med hur det faktiskt är, säger Åsa Kjellgren teamchef på Livsmedelsverket. 

Samma förpackningar
Äggbranschen kan använda sig av förpackningsmaterial som normalt används för ägg från utehöns. Det gäller under förutsättning att de tydligt märks med uppgift om att de innehåller ägg från frigående höns inomhus och att äggen märks på rätt sätt.  

Smittar inte människor
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat någon människa trots att den funnits flera år bland tam och vildfåglar. Den sprids alltså inte via livsmedel och det finns ingen risk med att äta ägg och kyckling.

Många länder i EU har drabbats av fågelinfluensa H5N8 i vinter. Den 21 november 2016 infördes restriktioner i Sverige, vilket innebar att dörrarna stängdes om utehönsen.

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40