Nyheter

Experter från Livsmedelsverket knutna till FAO/WHO:s expertkommitté JECFA

2017-02-20

Tre specialister vid Livsmedelsverket har valts ut till JECFA:s lista över experter de kan konsultera vid utvärderingar av livsmedelstillsatser, miljögifter, naturliga gifter och rester av veterinära läkemedel i livsmedel.

JECFA står för Joint Expert Committee on Food Additives och är en gemensam expertkommitté inom WHO och FAO. Kommittén gör riskvärderingar, samlar data på hur mycket människor får i sig och bedömer analysmetoder för att utvärdera om olika ämnen i livsmedel kan utgöra en risk för konsumenten.

De tre experterna från Livsmedelsverket som JECFA nu valt in till listan är:

  • Bitte Aspenström Fagerlund, toxikolog och farmacie doktor, expert på djurläkemedel.
  • Helena Hallström, toxikolog och medicine doktor expert på naturliga gifter såsom koffein och cyanogena glykosider (som bland annat finns i bittermandel och kassava).
  • Barbro Kollander, senior kemist och filosofie doktor, expert på analyser av tungmetaller.

Experter världen över är inbjudna att anmäla sig till JECFA:s lista över experter på livsmedelstillsatser, kontaminanter, naturliga toxiner och rester av veterinära läkemedel i livsmedel. Ett sjuttiotal väljs ut och förs in i listan. Inför varje möte inom JECFA kallas experter från listan för respektive kunskapsområde. Experterna kommer framför allt från myndigheter, universitet och institut. Det är några år sedan svenska experter förekom i expertlistan, men nu har tre från Livsmedelsverket valts ut till listan. Den nuvarande listan gäller för åren 2016-2020.

 

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40