EU-gemensam hantering när förorenat fruktkärnmjöl återkallas

2021-07-16

Flera EU-länder har den senaste månaden uppmärksammat att vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl har förorenats med det otillåtna ämnet etylenoxid. EU-kommissionen och EU:s medlemsstater har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur de berörda livsmedlen ska hanteras, så att länderna ska kunna agera likadant.

Livsmedelsverket har kontakt med företag och kontrollmyndigheter som är berörda i Sverige och ett arbete pågår för att spåra och dra tillbaka alla varor som omfattas. De förorenade partierna har importerats för att bland annat användas i glass och mejeriprodukter.

Etylenoxid är inte akut giftigt i de små mängder det handlar om här, men kan vid långvarig exponering ha negativa effekter på hälsan. Ämnet används i vissa delar av världen som växtskyddsmedel för att sterilisera till exempel frön och kryddor. Inom EU är det inte tillåtet att använda etylenoxid i produktion av livsmedel.

– De gemensamma riktlinjerna innebär att alla produkter som kan innehålla den förorenade ingrediensen ska dras tillbaka. Vi förstår att det här får negativa konsekvenser för de berörda företagen, men vi gör det för skydda konsumenterna, säger Tobias Krantz, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Länderna använder EU:s gemensamma varningssystem för livsmedel (RASFF) för att dela information om risker med livsmedel. Där har information om att ämnet etylenoxid har hittats i vissa partier av ingrediensen fruktkärnmjöl skickats ut.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40