Ett fåtal anmäler när de blivit matförgiftade

2020-09-30

Bara cirka en av hundra anmäler att de misstänker att de blivit matförgiftade till kommunernas livsmedelskontroll. Om fler gjorde det skulle myndigheterna lättare kunna spåra orsaken till matförgiftning och hindra att fler blir sjuka.

En förutsättning för att livsmedelskontrollen ska kunna följa upp och stoppa matförgiftningar och förebygga nya fall är att den som misstänker att den blivit matförgiftad anmäler det. En ny rapport från Livsmedelsverket visar att rapporteringen ökat, men de flesta fall kommer troligen inte till myndigheternas kännedom. I rapporten kartläggs de matförgiftningar som anmälts till kommunerna och sedan rapporterats från kommunen till Livsmedelsverket 2008 till 2018.

Rapporten sammanställer antal smittade, tidstrender och orsaker till matförgiftning. Resultaten ska bland annat användas som underlag för riskvärdering och prioriteringar av åtgärder.  Den visar att de allra flesta rapporterade sjukdomsfallen orsakas av norovirus, det virus som orsakar vinterkräksjuka. Campylobacter, som bland annat kan finnas på kyckling, ligger också bakom många matförgiftningar. I ett landsomfattande utbrott 2016-2017 spreds campylobacter via svensk kyckling, vilket gjorde att ovanligt många blev sjuka.

-          Många känner nog inte till att man bör anmäla till livsmedelskontrollen i sin kommun när man misstänker att man blivit matförgiftad. Om fler gjorde det så skulle myndigheterna bättre kunna spåra och stoppa smitta och dessutom sätta in åtgärder så att matförgiftningar kan förebyggas, säger Jonas Toljander riskvärderare på Livsmedelsverket.

Om myndigheterna snabbt får kännedom om ett fall kan de analysera prover av den mat som misstänks och avföringsprover från den som blivit sjuk.

Bättre hygienrutiner skulle förebygga många matförgiftningar

Orsaken till matförgiftning med till exempel norovirus är ofta att någon smittad person har hanterat eller tillagat maten. Det finns tecken som tyder på att vinterkräksjukan fått betydligt mindre spridning i Sverige 2020 än tidigare eftersom många tvättat händerna bättre och oftare på grund av coronapandemin.

En annan vanlig orsak till matförgiftningar är att maten hållits i fel temperatur. Tillagad varm mat som står framme för länge och kall mat som inte hålls tillräckligt kyld ger en grogrund för bakterier.

-          Därför är det viktigt med en god handhygien och att den varma maten hålls varm och den kalla maten hålls kall, säger Jonas Toljander.

Det här kan du göra för att minska risken att bli magsjuk:

Förutom att alltid rapportera misstänkt matförgiftning till din kommun finns det några saker du kan göra för att minska risken för att  själv bli matförgiftad eller råka smitta andra.   

  • Laga inte mat till andra när du är eller precis har varit magsjuk.
  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och  direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
  • Använd alltid rena redskap, håll arbetsbänken ren och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit kött och kyckling.
  • Rätt temperatur – håll det den kalla maten kall och den varma maten varm.
  • Sätt in kylvaror och tillagad mat i kylen så snart som möjligt.
  • Större mängder matrester eller mat som ska ätas senare kan delas upp i mindre behållare så att de svalnar snabbare eller kylas i ett kallt vattenbad.