En kunskapsgenomgång om sötningsmedel: Effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug och totalt energiintag

2022-12-16

Kan sötningsmedel påverka tarmflora, mättnadskänsla och sötsug? Frågan om hur sötningsmedel påverkar hälsan diskuteras i många forum – men vad säger vetenskapen? För att söka svar på frågan har Livsmedelsverket sammanställt aktuell forskning på området.

De sötningsmedel som finns på marknaden är godkända efter att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa först bedömt att tillsatsen inte innebär en risk för människors hälsa. Men det kan finnas fler saker att ta hänsyn till än de Efsa bedömt.

Livsmedelsverket har gjort en kunskapsgenomgång om, och i så fall hur, sötningsmedel skulle kunna ge oönskade effekter på tarmflora, mättnadskänsla, sötsug, energiintag och kroppsvikt.

Uppdrag att minska mängden socker i mat

Många i Sverige äter mer socker än vad som är bra för hälsan. För mycket socker, särskilt i sötade drycker, ökar risken för övervikt, fetma och typ 2-diabetes.

Livsmedelsverket har i uppdrag att i dialog med livsmedelsbranschen undersöka vägar för att minska mängden socker i livsmedel, inte minst de som barn och unga äter och dricker. När företag minskar på sockerinnehållet i en produkt, till exempel läsk, ersätts sockret ofta av sötningsmedel.

För att få svar på om, och i så fall hur, detta skulle kunna påverka hälsan har Livsmedelsverket sammanställt aktuell forskning på området. De studier som granskades handlar om

  • sötningsmedel och tarmflorans sammansättning och funktion
  • effekter på mättnadskänslan och sötsug
  • påverkan på det totala energiintaget och kroppsvikt.

Tarmfloran - svårt att säga vad som har betydelse för hälsan

Resultaten från studierna visar att mättnadskänslan inte påverkas nämnvärt av att äta sötningsmedel. Sötningsmedel tycks inte heller öka sötsuget.

– Svaret på den omdiskuterade frågan om hur mättnadskänsla och sötsug påverkas av att äta sötningsmedel är alltså att det inte verkar finnas stöd för att de skulle påverkas, säger Emma Patterson, risk- och nyttovärderare vid Livsmedelsverket.

När det gäller effekter på tarmfloran är det svårt att säga vad som har betydelse för hälsan.

– Vissa sötningsmedel når tarmen och, precis som allt annat vi äter, kan de påverka tarmfloran. Vilken betydelse det har för hälsan går ännu inte att säga, konstaterar Emma Patterson.

Viktigt att följa forskningen

Studier som jämfört sötningsmedel med socker tyder på att sötningsmedel kan bidra till minskat totalt energiintag och något lägre kroppsvikt. Men många studier har en del brister så det är svårt att dra några säkra slutsatser.

– Sammanställningen visar att det i dag inte finns några entydiga och enkla svar på de här frågorna. Det gör det angeläget att fortsätta att följa forskningen även framöver, säger Emma Patterson.

Fakta: